3b i chemia

3b i chemia

Kl. 3b brała aktywny udział w warsztatach chemicznych. Każdy mógł choć trochę doświadczyć chemii.

chemia

tak było...

3bchemia1
3bchemia2
3bchemia3