3b w akcji

3b w akcji

Wiele się działo ostatnio w klasie 3b. Dzieci wzięły udział w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie, oprócz miniwykładu o asertywności, inności, tolerancji, uczestniczyły w ciekawych zabawach. Na matematyce pilnie ćwiczyły tabliczkę mnożenia używając kart Grabowskiego a na plastyce wykonały piękne zimowe miasta. Ostatnio uczniowie zaczęli omawianie lektury Łukasza Wierzbickiego pt.: ,,Dziadek i niedźwiadek”. Trzecioklasiści wysłuchali fragmentów książki, rozmawiali o swoich wrażeniach, przynieśli przedmioty, które kojarzą im się z przeczytaną lekturą.

3b w akcji

tak było...

3bakcja1
3bakcja6
3bakcja5