Dofinansowania

Programy dofinansowań szkolnych – Inwestujemy w przyszłość uczniów

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki „INWESTYCJE W OŚWIACIE”

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. z późn. zm.
w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji
1.) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej:


2.) informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki ”Inwestycje w oświacie” dla placówek oświatowych „niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.”
(za: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie)
Podstawowe zasady Programu: „Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji celowej na realizację remontu i inwestycji ma na celu wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.”
(za: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie)
Program „Inwestycje w oświacie” to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Program „Inwestycje w oświacie” wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki, pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. (za: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/drugie-rozstrzygniecie-w-ramach-programu-inwestycje-w-oswiacie)

3.) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu:

Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Inwestycje w oświacie”

4.) nazwa zadania:

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim – wymiana oświetlenia

5.) wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania:

całkowita wartość inwestycji: 482 869,46zł
dofinansowanie: 450 000,00zł

6.) krótki opis zadania:

W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu „Inwestycje w oświacie”, w drugim rozstrzygnięciu został przyjęty wniosek o dofinansowanie inwestycji w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielopolskim. Powyższa inwestycja stanowi wymianę 75% oświetlenia w budynku szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli. Wcześniej dokonano wymiany oświetlenia w niektórych pomieszczeniach, tam gdzie było to już absolutnie konieczne. Realizacja planowanych prac ma także znacząco ograniczyć zużycie energii zgodnie z rekomendacjami europejskimi, państwowymi i kościelnymi, które szkoła już realizuje.