Doradztwo zawodowe w 8a

Doradztwo zawodowe w 8a

8a dzisiaj w ramach zajęć z doradztwa zawodowego trenowała pracę w grupach. Ta umiejętność należy do kompetencji, które pomogą uczniom na rynku pracy. Zadanie nosi nazwę Marshmallows Challenge.

zajęcia

tak było...

doradztwo3
doradztwo4
doradztwo2