E - Dziennik

E-Dziennik: Wygodne i efektywne zarządzanie postępami uczniów

E-Dziennik - Nowoczesne rozwiązanie dla uczniów i rodziców!

W szkole salezjańskiej priorytetem jest zapewnienie doskonałej edukacji, wspieranie rozwoju uczniów i stworzenie dogodnych warunków nauki. Dlatego z dumą przedstawiamy nasz nowoczesny system e-dziennika, który ułatwia komunikację, monitorowanie postępów oraz współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

E-Dziennik to innowacyjne narzędzie, które umożliwia dostęp do najważniejszych informacji związanych z nauką i życiem szkolnym w jednym miejscu. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do najświeższych ocen, obecności, zadań domowych, planu lekcji i innych istotnych danych. Uczniowie mają pełen wgląd w swoje osiągnięcia i mogą śledzić postępy w nauce, co zachęca do większej samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje wyniki.

Dla rodziców e-dziennik to wyjątkowe narzędzie, które umożliwia bieżącą kontrolę nad edukacją swojego dziecka. Otrzymują oni powiadomienia o nowych ocenach, nieobecnościach, planowanych sprawdzianach oraz ważnych informacjach szkolnych. Dzięki temu rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji, wspierać swoje dzieci i nawiązywać dialog z nauczycielami w celu doskonalenia ich postępów.

Nasz e-dziennik to również doskonałe narzędzie dla nauczycieli, które usprawnia proces oceniania, ułatwia przekazywanie informacji oraz umożliwia prowadzenie efektywnej komunikacji z uczniami i rodzicami. Nauczyciele mogą szybko i łatwo wprowadzać oceny, zaznaczać obecność, przesyłać zadania domowe i udostępniać materiały edukacyjne. Dodatkowo, e-dziennik gwarantuje bezpieczne przechowywanie danych uczniów, co jest priorytetem w naszej szkole.

Dla naszej społeczności e-dziennik to narzędzie, które zacieśnia więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Zapewnia szybką wymianę informacji, umożliwia wzajemne wsparcie oraz tworzenie partnerskich relacji. Dzięki e-dziennikowi jesteśmy jeszcze bardziej zaangażowani w proces nauki i rozwoju naszych uczniów.

Wszyscy w szkole salezjańskiej dążymy do doskonałości i ciągłego doskonalenia. E-dziennik jest kolejnym krokiem w realizacji naszej misji, aby zapewnić naszym uczniom najlepsze możliwości edukacyjne i wspierać ich w rozwoju. Dzięki e-dziennikowi jesteśmy w stanie skuteczniej śledzić postępy i osiągnięcia naszych uczniów, aby indywidualnie dostosować nasze metody nauczania i pomóc im osiągnąć sukces.

Zapraszamy do korzystania z e-dziennika i dołączania do naszej szkolnej społeczności online. Jesteśmy przekonani, że to narzędzie przyczyni się do jeszcze większego sukcesu i rozwoju naszych uczniów. Dziękujemy za zaufanie i współpracę!

Dziennik ucznia - Szkoła Salezjańska Ostrów Wielkopolski

E-Dziennik

Drodzy rodzice i uczniowie,

Mamy dla Was dobrą wiadomość! W naszej szkole można założyć konto na dzienniku internetowym, odzyskać hasło czy zmienić login.

Aby to uczynić należy skontaktować się z wychowawcą klasy, który przekaże Państwu niezbędne informacje.