Ksiądz Bosko i sztuczki

Ksiądz Bosko i sztuczki

,Boży linoskoczek”
Gdy ks. Bosko miał 9 lat organizował w niedzielę pokazy swoich sztuczek, iluzji, opowiadał znakomite żarty, a wszystko przeplatał modlitwą, wspólnym śpiewem i cytował kazania zasłyszane w pobliskim kościele. Zdarzało mu się również chodzić po linie. Podczas lekcji religii uczniowie z klasy 3a, 3b, 4a, 4b i 5b za przykładem małego Janka Bosko, pokazywali swoje umiejętności cyrkowe takie jak kręcenie talerzami i akrobatykę. Takie specjalne lekcje religii odbyły się też w klasach 1 i 2.

sztuczki

tak było...

boskoo2
boskoo3
boskoo5