Pedagodzy

Wsparcie i pomoc pedagoga w rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów w szkole salezjańskiej

Rola pedagoga w szkole salezjańskiej

Jesteśmy tu po to, aby wesprzeć każdego ucznia w osiąganiu jego celów edukacyjnych i osobistych.

Nasza praca polega na monitorowaniu postępów uczniów, a także udzielaniu pomocy i wsparcia tym, którzy jej potrzebują. Współpracujemy z nauczycielami i rodzicami, aby stworzyć dla uczniów jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki.

Jako pedagodzy zajmujemy się nie tylko sprawami związanymi z nauką, ale również kwestiami związanymi z rozwojem emocjonalnym, relacjami społecznymi i radzeniem sobie ze stresem. Często organizujemy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i spotkania, które pomagają uczniom w radzeniu sobie z trudnościami oraz w rozwijaniu swoich umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Jesteśmy tu dla Ciebie, aby Ci pomóc. Jeśli potrzebujesz wsparcia, porady lub po prostu chcesz porozmawiać, zapraszamy do odwiedzenia nas w naszym gabinecie. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb i celów.

Agnieszka Niesobska-Kaźmierczak - SALA 331

Beata Szcześniak - SALA 121

Pomoc pedagoga szkolnego dla uczniów - Szkoła Salezjańska Ostrów Wielkopolski
Our Vision

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Our Mission

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Pomoc Pedagoga szkolnego dla Rodziców

Godziny dyżurów pani Beaty

Pani Beata Szcześniak jest do dyspozycji uczniów przez cały tydzień od poniedziałku do piątku. W celu umówienia się na spotkanie z pedagogiem, należy skontaktować się z nią drogą mailową lub telefoniczną. Podczas dyżurów pedagog oferuje wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych oraz radzi w sprawach związanych z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to szczególnie ważne dla uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają indywidualnego podejścia i specjalistycznej pomocy. Pedagog specjalny działa także na rzecz integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, organizując szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Poniedziałek

9.30 - 15.30

Wtorek

9.30 - 13.00
14.45 - 15.30

Środa

bez dyżuru

Czwartek

13.00 - 14.00

Piątek

14.45 - 15.30

Godziny dyżurów pani Agnieszki

Pani Agnieszka Niesobska-Kaźmierczak, jest dostępna dla uczniów w godzinach pracy szkoły, czyli od poniedziałku do piątku w wyznaczonych poniżej godzinach. Uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy pedagoga, mogą umówić się na spotkanie w wyznaczonym czasie lub zgłosić swoją potrzebę za pośrednictwem wychowawcy klasy. Pedagog jest otwarty na rozmowę i służy pomocą w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z nauką czy sytuacji konfliktowych.

Poniedziałek

8.15 - 15.00

Wtorek

8.00 - 12.00

Środa

8.00 - 11.00

Czwartek

12.30 - 15.30

Piątek

8.00 - 15.00

Godziny dyżuru Pedagoga dla Rodziców

Pedagog szkolny, Agnieszka Niesobska-Kaźmierczak, jest dostępna dla rodziców w godzinach 17.00-18.00 co drugi czwartek. Aby umówić się na spotkanie z Pedagogiem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu. Pedagog szkolny jest gotowa do pomocy i wsparcia rodziców w różnych kwestiach związanych z wychowaniem i edukacją ich dzieci.

Wsparcie pedagoga specjalnego w naszej szkole

W szkole salezjańskiej dbamy o rozwój wszystkich naszych uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych pedagogów specjalnych, którzy pomagają wychowankom z różnymi trudnościami i deficytami w nauce.

Pedagog specjalny to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak: dysleksja, ADHD, dysgrafia, zaburzenia mowy, trudności w przetwarzaniu informacji, a także problemy emocjonalne i społeczne. W naszej szkole pedagog specjalny jest dostępny dla uczniów na stałe, a także dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudności w nauce.

Współpraca z pedagogiem specjalnym zaczyna się od przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy, która pozwala na dokładne określenie problemów ucznia. Na jej podstawie pedagog specjalny opracowuje plan działania, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. W trakcie pracy z uczniem, pedagog specjalny stosuje różnorodne metody i techniki, które pozwalają na osiąganie coraz lepszych wyników w nauce i rozwijanie umiejętności społecznych.

Ważnym elementem pracy pedagoga specjalnego jest również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, którzy często nie wiedzą, jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce. Pedagog specjalny oferuje im pomoc w zakresie dobierania odpowiednich metod i technik pracy, a także w rozwijaniu umiejętności pedagogicznych i psychologicznych.

Wszystkie działania pedagoga specjalnego są ukierunkowane na pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w nauce oraz na rozwijanie ich umiejętności społecznych i emocjonalnych. W szkole salezjańskiej wierzymy, że każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby i talenty, a naszym zadaniem jest pomóc im w pełnym rozwoju i osiągnięciu swojego potencjału.

Dlatego, jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce lub zachowaniu, zapraszamy do skorzystania z usług pedagoga specjalnego, który pomoże w rozwiązaniu problemów i stworzy odpowiedni plan działania.