Pedagog specjalny

Wsparcie dla uczniów z trudnościami – pedagog specjalny w szkole.

Wsparcie pedagoga specjalnego w naszej szkole

W szkole salezjańskiej dbamy o rozwój wszystkich naszych uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych pedagogów specjalnych, którzy pomagają wychowankom z różnymi trudnościami i deficytami w nauce.

Pedagog specjalny to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak: dysleksja, ADHD, dysgrafia, zaburzenia mowy, trudności w przetwarzaniu informacji, a także problemy emocjonalne i społeczne. W naszej szkole pedagog specjalny jest dostępny dla uczniów na stałe, a także dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudności w nauce.

Współpraca z pedagogiem specjalnym zaczyna się od przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy, która pozwala na dokładne określenie problemów ucznia. Na jej podstawie pedagog specjalny opracowuje plan działania, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. W trakcie pracy z uczniem, pedagog specjalny stosuje różnorodne metody i techniki, które pozwalają na osiąganie coraz lepszych wyników w nauce i rozwijanie umiejętności społecznych.

Ważnym elementem pracy pedagoga specjalnego jest również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, którzy często nie wiedzą, jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce. Pedagog specjalny oferuje im pomoc w zakresie dobierania odpowiednich metod i technik pracy, a także w rozwijaniu umiejętności pedagogicznych i psychologicznych.

Wszystkie działania pedagoga specjalnego są ukierunkowane na pomoc uczniom w osiągnięciu sukcesów w nauce oraz na rozwijanie ich umiejętności społecznych i emocjonalnych. W szkole salezjańskiej wierzymy, że każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby i talenty, a naszym zadaniem jest pomóc im w pełnym rozwoju i osiągnięciu swojego potencjału.

Dlatego, jeśli Twoje dziecko ma problemy w nauce lub zachowaniu, zapraszamy do skorzystania z usług pedagoga specjalnego, który pomoże w rozwiązaniu problemów i stworzy odpowiedni plan działania.

Pedagog specjalny - Beata Szcześniak
SALA 121

Pedagog specjalny – Beata Szcześniak to osoba, która na co dzień zajmuje się dziećmi z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W jej pracy najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz odpowiednie dostosowanie metod nauczania i sposobów przekazywania wiedzy, tak aby każde dziecko mogło rozwijać się w swoim tempie i w sposób, który odpowiada jego potrzebom.

Pani Beata Szcześniak pomaga uczniom z trudnościami w nauce, m.in. z dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Oprócz tego zajmuje się również dziećmi z problemami emocjonalnymi, zachowawczymi i społecznymi. Współpracuje z nauczycielami, rodzicami i psychologami szkolnymi, aby jak najlepiej dopasować plan nauki do indywidualnych potrzeb uczniów.

W szkole salezjańskiej zależy nam na tym, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje talenty i zdolności, niezależnie od ewentualnych trudności czy ograniczeń. Dlatego też, w naszej placówce pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym każdego ucznia.

Godziny dyżurów Pedagoga specjalnego

Pedagog specjalny Beata Szcześniak jest do dyspozycji uczniów przez cały tydzień od poniedziałku do piątku. W celu umówienia się na spotkanie z pedagogiem, należy skontaktować się z nią drogą mailową lub telefoniczną. Podczas dyżurów pedagog specjalny oferuje wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych oraz radzi w sprawach związanych z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to szczególnie ważne dla uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają indywidualnego podejścia i specjalistycznej pomocy. Pedagog specjalny działa także na rzecz integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, organizując szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Poniedziałek

9.30 - 11.00
15.00 - 15.30

Wtorek

7.30 - 8.30
9.10 - 10.10
13.00 - 15.30

Środa

9.00 - 10.00
15.00 - 15.30

Czwartek

9.00 - 10.00
15.00 - 15.30

Piątek

13.00 - 14.00
15.00 - 15.30