Sukcesy w konkursie krasomówczym

Sukcesy w konkursie krasomówczym

W dniu 11 października uczniowie klasy ósmej – Antonina Barcicka i Michał Nowak – wzięli udział w Powiatowym Konkursie Krasomówczym zorganizowanym przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych oraz poznawanie obiektów atrakcyjnych turystycznie znajdujących się w naszym powiecie.  Przygotowując się do udziału w nim odwiedziliśmy Pałac Lipskich w Lewkowie, prawdziwą perełkę turystyczną  naszego regionu. Uczniowie przygotowali  wypowiedzi na temat historii obiektu i jego mieszkańców, które zaprezentowali podczas zmagań konkursowych. Antonina i Michał wykazali się dużą znajomością tematu i zdolnościami oratorskimi. Jury doceniło te umiejętności: Antonina zdobyła 2. miejsce a Michał uzyskał wyróżnienie. Uczniowie oraz ich opiekunka, Maria Piaskowska, otrzymali podziękowania i upominki ufundowane przez Starostwo powiatowe.

konkurs krasomówczy

tak było...

konkurs-szkolasalezjanska77
konkurs-szkolasalezjanska88
konkurs-szkolasalezjanska99