Cały dzień

Wystawienie ocen proponowanych

Od tego dnia uczniowie mają czas na ewentualne poprawienie swoich ocen, oceny proponowane mogą ulec zmianie w górę i w dół.